Start

Beskrivelsen av prosjektet

"Hva gjør jeg på jorden?"

"Hva betyr det til meg å være i verden?"

Dette to spørsmåler er det sentrale utgangspunktet av den sosiale plastikken kalt "forum til møtets plass" (Forum Ort des Treffens).

"Forum til møtets plass" åpner et mobilt refleksjonsrom til å reflektere over de to spørsmåler på et selvvalgt stedet. Det hender på en stol midt på en krets laget av filt og blir bevitnet av en av teamets medlemmer som sitter utfra kretsen og bare tilhører på en aktiv måte.

Projektet "forum til møtets plass" omfatter to prosesser: plassen til selvmøtet og plassen til hverandremøtet.

Vi inviterer deg å reflektere over de to spørsmåler på et selvvalgt stedet. Denne prosessen kalles plassen til selvmøtet (Ort des Selbsttreffens).

Under en annen prosess som kalles plass til hverandremøtet (Ort des Einandertreffens) refleksjonsrommet er skapet på et offentlig stedet med hjelp av en større filtkrets. I det deltakere kan tilhøre omhyggelig til alle andre og være med på deres tanker og anskuelser.

Forum til møtets plass er en "sosiale plastikk" (skulptur) etter begrepet preget av kunstneren Joseph Beuys: Hver menneske er kunstner, mener han, og oppfordret

til å iaktta og erkjenne sitt egent potensial; så er det mulig at enhver konfrontere seg selv med livsspørsmåler på en åpen og kreativ måte og undersøke og besvare den.

Et humant og ekologiskt selskap krever bevisste individer. Dette skulle være bevisst hva som de vil og ha behov for. Vi skulle ha friheten å gjøre hva som vi vil og samtidig vite om ansvaret som friheten krever.

Hvis du er interessert, kann du melde deg per info@ortdestreffensforum.de (Team) eller tel. 0049511-4106335 (Helge Mücke).

Übersetzung aus dem Deutschen: Helge Mücke