Plassen til Selvmøtet

Plassen til Selvmøtet - Ort des Selbsttreffens

Å møte oss selv er forutsetningen til å møte hverandre. Refleksjonen over oss selv er grunnlagen til det bevisste møtet med oss selv og med andre mennesker.

Ort des Selbsttreffens (plassen til selvmøtet) er den første av to nøkkelprosesser som Forum Ort des Treffens (forum til møtets plass) omfatter. Deltagende sitter på en filtkrets av omtrent 1,5 m tverrsnitt og reflekterer høyt over de to spørsmåler:

"Hva gjør jeg på jorden?"

"Hva betyr det til meg å være i verden?"

Selbsttreffen kan foregå overalt - hjemme, på kontoret, i et bibliotek, på fortauet, i en park. Et medlem av teamet lytter på en aktiv måte til refleksjoner uten å verdsette.

Hvis deltagende er enig i det refleksjoner er tegnet opp og så blir en del av et akustisk felt. Bidrager blir anonymt.

Prosessen av selvrefleksjonen er verken et intervju eller en samtale med et annet menneske. Ansvarer av deltagende er verken riktig eller falsk.

Übersetzung aus dem Deutschen: Helge Mücke