Plassen til møtet med hverandre

Plassen til møtet med hverandre

Den andre av de to nøkkelprosesser av forum til møtets plass (Forum Ort des Treffens) kalles plassen til møtet med hverandre (Ort des Einandertreffens).

Flere mennesker som har alt deltatt i et selvmøte kann komme sammen til et møte med hverandre til å reflektere igjen over de to spørsmåler:

"Hva gjør jeg på jorden?"

og "Hva betyr det til meg å være i verden?"

Til nå alle møter med hverandre i Hannover foregikk i "Hodlersalen" av det Nye Rådhuset, men også andre plasser er mulig.

Midt i rommet befinner seg en gul feltkrets med seks utvidelsesstykker som definerer plassen til møtet med hverandre. Flere stoler står med forbena på utvidet krets - imaginasjonsrommet - og med bakbena utenfor, altså på jorden.

Forutsetning til Einandertreffen er å ha deltatt i Selbsttreffen før. Deltagende av et selvmøte kan avtale selv et møtet med hverandre og snakke med et av teamets medlemmer eller anmelde seg til et møte som er tilbydd av teamet til fastsatt dato. 

 

Übersetzung aus dem Deutschen: Helge Mücke